IJF世界ランク(カデ)2019年3月25日

ランクインしているすべての日本人選手を掲載しています。

男子

-50kg

-55kg

-60kg

-66kg

-73kg

71位 中矢琉斗 NAKAYA Ryuto

-81kg

-90kg

15位 戸髙淳之介 TODAKA Junnosuke

+90kg

女子

-40kg

-44kg

6位 河端悠 KAWABATA Haruka
23位 宮井杏 MIYAI An

-48kg

-52kg

-57kg

-63kg

-70kg

12位 桑形萌花 KUWAGATA Moka

+70kg

27位 八巻衣音 YAMAKI Ion