IJF世界ランク(カデ) 2017年4月10日版

男女ともに30位までにランクされている日本人選手を掲載しています。

男子

-50kg

-55kg

-60kg

-66kg

3位 西願寺哲平 SAIGANJI Teppei

-73kg

17位 中橋大貴 NAKAHASHI Daiki

-81kg

-90kg

+90kg

女子

-40kg

-44kg

-48kg

14位 溝口 愛歌 MIZOGUCHI Aika

-52kg

12位 河端風 KAWABATA Fu

-57kg

-63kg

-70kg

+70kg

4位 素根輝 SONE Akira